GÃ¥ til innhold
Elin Anna Labba

Herrarna satte oss hit


Elin Anna Labba i samtale med Sigrid Agnethe Hansen om sin Augustprisvinnende bok om den svenske statens tvangsflytting av samer som følge av at Norge i 1919 forbød “svenske” reindriftssamer å krysse grensa for å flytte til sine tradisjonelle sommerbeiter i Norge.

lørdag 13. november kl. 17:45–18:30 , Storgata Camping (Se kart)

Elin Anna Labba debuterte med et brak i fjor med dokumentarboka Herrarna satte oss hit, ei bok som tar for seg konsekvensene av at Norge i 1919 stengte grensa til Sverige for reindriftssamer. Gjennom intervjuer med etterkommere forteller boka historien til de svenskregistrerte samene som ble tvangsflyttet til andre deler av Sverige fordi de var avskjært fra sine tradisjonelle sommerbeiter på den norske siden av grensa. Boka fikk en overveldende mottakelse i Sverige og ble blant annet tildelt Augustprisen for beste sakprosabok i 2020. I år kom boka på norsk i Trude Marsteins oversettelsene, og hyllesten har vært like unison på denne siden av grensa. Herrarna satte oss hit viser fram en til nå lite belyst del av skandinavisk historie som også handler om Tromsø. Elin Anna Labbas forgjengere hadde inntil grensestenginga sin sommerboplass på Rávdnjemuotki (Finnheia) like utenfor byen, og Ordkalotten er glade for å kunne invitere forfatteren hjem til Tromsø for å snakke om boka og historiene bak.

Sigrid Agnethe Hansen er journalist og forfatter.

Foto: Pax / Hugo Thambert

Medvirkende:

Dette skjer før og etter