GÃ¥ til innhold

Hovedforfattersamtale – Cora Sandel


Årets avdøde forfatter på Ordkalotten litteraturfestival 2022 er Cora Sandel (pseudonym for Sara Fabricius, 1880–1974) som bodde i Tromsø da hun var ungdom.

torsdag 10. november kl. 17:00–18:15 , Storgata Camping (Se kart)

Hvilket sted Cora Sandel selv regnet for hjemme, kunne hennes sønn, Erik Jönsson, fortelle da han i september 2003 besøkte Ordkalotten: «Når mor snakket om hjemme, var det alltid Tromsø hun mente.» Hjemmetilværelsen var imidlertid også noe Sandel flyktet fra, noe vanskelig og konfliktfylt som hun senere bearbeidet i store deler av det rike forfatterskapet. Og selv om Sandel ikke skrev selvbiografisk, oppleves forfatterskapet hennes som “sant”. Svaret på hvorfor ligger nok i at hun viste en sjelden klokskap i å utforske sosiale relasjoner, og var insisterende i sin søken etter sannhet. Dette utforskende blikket gjør at forfatterskapet hennes stadig oppleves som relevant og universelt. Hovedpersonene hennes er ofte en kvinnelig kunstner, som forfatteren selv, og handlingen er ofte lagt til Tromsø og Paris hvor hun tilbrakte mange år av sitt liv.

 

Aslaug Eidsvik, Vigdis Hjorth og Anneli Furmark i samtale om Cora Sandel med fokus på festivaltemaet, Sannhet og forsoning.

Dette skjer før og etter