GÃ¥ til innhold

Kjersti Kollbotn om romanens forsoningsmuligheter i møte med usynlige traumer


Utan store fakter skildrar romanen eit menneske som prøver å overleve ei djup krise.

torsdag 10. november kl. 19:30–20:30 , Storgata Camping (Se kart)

«Vedvarande svake lag» (2022) er Kollbotns sjette roman. Hovudpersonen Emil legg ut på biltur frå Tromsø mot Vestlandet, med innlagte toppturar undervegs. Emil har vaksne barn og ingen andre enn seg sjølv å ta vare på. Han har fått vite at ein nær slektning har utsett dottera for overgrep i fortida. Utan store fakter skildrar romanen eit menneske som prøver å overleve ei djup krise.Kjersti Kollbotn i samtale med Hanne Beate Steenvaag.

Dette skjer før og etter