GÃ¥ til innhold

Lansering: Marie Konstanse Skogstad «Tanker om et tapt språk / Ajatuksii menetetystä kielestä»


Skogstads dikt er klare og rene i formen, men lodder dypt i jakten på en kvensk identitet som har gått tapt. Forfatteren leter i minner, ord, gjenstander og tradisjoner, så vel som i fornorskningsprosesser, fortielse og skam: Hva er det kvenske, hvorfor har så mye av det blitt borte, hva finnes fort

fredag 11. november kl. 15:00–16:00 , Tromsø bibliotek (Se kart)

Dette skjer før og etter