GÃ¥ til innhold

I skyggen av fornorskingen – Sannhets- og forsoningskommisjonens innspillmøte under Ordkalotten. Gratis arrangement!


Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker alle velkommen til innspillmøte under Ordkalotten. Gratis arrangement!

lørdag 12. november kl. 15:00–16:00 , Storgata Camping (Se kart)

Sannhets- og forsoningskommisjonen gransker norske myndigheters fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner, og de konsekvensene denne politikken har hatt både for enkeltindivider og grupper, og for forholdet mellom befolkningsgruppene i Norge. Et viktig aspekt i kommisjonens arbeid er å kartlegge konsekvenser for berørte miljøers mulighet for bruk og praktisering av egne språk, egen kultur og tradisjonelle næringsveier.

Mange samiske, kvenske og skogfinske forfattere har berørt temaet fornorsking i deres forfatterskap.

Under innspillmøtet vil kommisjonsmedlem Håkon Hermanstrand redegjøre for kommisjonens gransking, og tanker knyttet til forsoning i samfunnet.

Kommisjonsmedlem Anne Kristin Gurák vil lede en samtale om litteraturens betydning for forsoning i skyggen av fornorskingspolitikk og urett. I samtalen deltar litteraturviter Lill-Tove Fredriksen og styremedlem i Ruijan forlag, Trygg Jakola.

Etter samtalen vil det være åpent for publikum å komme med innspill til kommisjonen.

Møteleder er sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad.

Dette skjer før og etter