GÃ¥ til innhold

Anne Bitsch


Et barn i nød skal hjelpes uansett. Denne setninga lar vi stå som tematisk overskrift for Anne Bitsch sin kritikerroste sakprosaroman Går du nå, er du ikke lenger min datter fra 2017. Romanen er en sjølvbiografi over Bitsch’ oppvekst med en alkoholisert mor og med en far som forgriper seg på henne da hun er fjorten år. Bitsch er forsker og har reist spørsmål knyttet til den rasende og emosjonelle forskerens dilemma: Objektiv forskning. Hun har gjennomført en doktorgradsavhandling om det norske rettssystemets behandling av voldtektssaker. Anne Bitsch var ikke et barn som ville holde overgrepene og omsorgssvikten hemmelig. Hun bad om hjelp. Sviket hun opplevde, på alle nivå, fra moren og fra aktører i samfunnet, skal ingen barn oppleve. Forfatteren avviser alle bortforklaringer, alle «glipper» i systemet, alle «jeg så ikke», «jeg forstod ikke»: Et barn i nød skal hjelpes uansett.

I 2018 kom «Brev til en ufødt datter».
I form av et brev til en tenkt datter skriver Anne Bitsch om kvinners lengsel etter frihet. Med utgangspunkt i sin egen historie og forskning drøfter hun tema som kroppslig sårbarhet, ansvar, skam og hvordan man kan reise seg etter overgrep.

Opptreden(er) på Ordkalotten