GÃ¥ til innhold

Birte Svatun


Birte Svatun er journalist og forfatter som skriver både for barn og voksne, og hun er en ettertraktet og glimrende foredragsholder. Følelser, etikk og filosofiske spørsmål er viktige tema i hennes bøker for barn: Hva er følelser (2007), Tenkeboka (2014) og Rett eller galt som kom i nytt opplag i høst. For barna på småtrinnet blir det opplesing, rollespill og lure gjettekonkurranser. Svatun har også skrevet ei faktabok/biografi om forskerparet Anne Stine og Helge Ingstad (2004), og dette får nysgjerrige elever på mellomtrinnet høre mer om. Et voksent publikum inviteres til et kveldsarrangement der hun snakker om Høysensitive barn: i barnehage og hjemme (2017), ei viktig fagbok for pedagoger og foreldre.

Opptreden(er) på Ordkalotten