GÃ¥ til innhold

Hanna Komar


Tok aktivt del i de folkelige demonstrasjonene som brøt ut etter valget i Belarus i august 2020. Som poet og oversetter har hun gitt en tydelig stemme til protestene mot det som anses som et ugyldig valg og satt fengslet i ni dager i september 2021. 

Komar mottok i 2021 Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris for sin kamp for ytringsfrihet og demokrati i Belarus, sammen med Dmitry Strotsev. Hun er for tiden bosatt  i England, der hun jobber med en PhD ved Universitet i Brighton.

I poesien sin blottlegger hun en ung kvinnes erfaring av å vokse opp I et patriarkalsk autoritært samfunn. Hun har gitt ut fem diktsamlinger, tre på  belarusisk, : “Страх вышыні” [Fear of Heights],  “Мы вернемся” [We’ll Return] and “Вызвалі або бяжы” [Set Me Free or Run] , i tillegg til de  tospråklige utgivelsene Recycled og Ribwort. Utvalg av diktene hennes er oversatt til polsk, ukrainsk, svensk, norsk, tysk, tsjekkisk, litauisk slovensk, dansk og russisk og hun tar selv hånd om å gjendikte poesien sin til engelsk.