GÃ¥ til innhold

Hovedforfatter 2023: Herbjørg Wassmo


En av våre aller største fortellere, er Ordkalotten 2023 sin hovedforfatter!

Herbjørg Wassmo fikk sitt gjennombrudd i 1981 med sin første romanutgivelse, Huset med den blinde glassveranda, og har i mange år vært en av Norges mest solgte forfattere. De røde trådene i Wassmo forfatterskap er kvinneperspektivet og den nord-norske virkeligheta. Dette var synlig allerede i de to første diktsamlingene, hvor noen av diktene var skrevet på dialekt. Det ble tidlig bemerket at forfatterskapet sprang ut fra 1970-årenes kvinnekamp, og den regionale kulturreisningen i Nord-Norge etter stiftelsen av Nordnorsk Forfatterlag i 1972.  Tydeligst i Wassmos forfatterskap står de to trilogiene om Tora, og Dina. Helt siden romandebuten i 1981 om Tora som blir misbrukt seksuelt, har kritikere og lesere spekulert i graden av selvbiografi i bøkene. I den selvbiografiske romanen Hundre år (2009) tok hun farsoppgjøret i sin egen fortid, og skreiv om overgrepene hun ble utsatt for i barndommen. På 2000-tallet har Wassmo skrevet åtte romaner. Hennes siste, Mitt menneske (2021) viser egenarten i forfatterskapet. Wassmo har gjennom et langt forfatterskap utviklet sin helt særegne litterære folkelige stil, der den nordnorske forankringen er sentral. Med dette anslaget er det en stor glede at det i 2023 er Herbjørg Wassmo som blir Ordkalottens hovedforfatter.

 

Foto: Rolf M. Aagaard