GÃ¥ til innhold

Maja Lee Langvad (dk)


Vrede står sentralt i Maja Lee Langvad sin konseptuelle dikting. I forfatterskapet sitt har hun bl.a. behandlet tema som rasisme, kjønn, global ulikhet og slektskap. Tekstene hennes er omtalt som politiske og dypt personlige. Lee Langvad ble adoptert fra Sør-Korea tre måneder gammel til Danmark. I boka Hun er vred (2014), med undertittelen vitnesbyrd om transnational adoption, skriver hun kritisk om adopsjonsindustrien. Lee Langvad reiste tilbake til Sør-Korea og bodde der i tre år som ung voksen. Her var hun en del av et adopsjonskritisk miljø. Erfaringer som adoptert, og erfaringene fra sitt fødeland, utgjør utgangspunkt for hennes forfatterskap hittil. Debutboka Find Holger Danske (2006) fikk Lee Langvad Danmarks største debutantpris for.
Streven for å gjenetablere de kulturelle og familiemessige relasjonene – tapt identitet – vises gjennom tekstenes vrede: den rasende, den sorgfulle, den agressive, den maktesløse og den sjølironiske.

Opptreden(er) på Ordkalotten