GÃ¥ til innhold

Oda Marie Skancke


Oda er utdannet adjunkt ved Oslo MET med fordypning i norskfaget. Hun har tre års erfaring fra Kjelsås barneskole der hun har undervist i norsk, samfunnsfag, engelsk, KRLE og mat og helse. De to siste årene som lærer har hun vært med på fremme tverrfaglig læring i skolen med fokus på faglig kompetanse innenfor temabasert undervisning. Oda brenner for oppdatert og samfunnsrelevant undervisning i skolen.

Foto: tenk.faktisk.no

Opptreden(er) på Ordkalotten