GÃ¥ til innhold

Susanne Hætta


Susanne Hætta (f. 1975) er forfatter, fotograf og journalist, og har utmerket seg med biografier over kjente samer av så ulik dimensjon som Sven-Eirik Utsi, Synnøve Persen og Mari Boine(fotobok). I høst kommer hun med ei dokumentarbok om det legendariske samiske kunstnerkollektivet Mázejoavku/Masigruppen, som formet seg som en motbevegelse mot planene om oppdemminga av Alta-Kautokeinovassfraget på 70-tallet. Hætta har skrevet ei overveldende viktig bok som ikke bare forteller historien om Mázejoavku, men som på fremragende vis viser fram den politiske slagmarka som for 40 år siden bidro sterkt til å forme det Nord-Norge vi kjenner i dag. OCA – Office for Contemporary Art Norway har fungert som redaktørledd og medutgiver for boka, og bidrar til at den også trekker interessante linjer fra Mázejoavku fram til dagens samiske samtidskunst og samfunn, så vel som å sette det i sammenheng med ledende ideer innen internasjonal urfolkskunst.

 

Foto: Ingerid Jordal

Opptreden(er) på Ordkalotten