GÃ¥ til innhold

I forkant av festivalen i 2021 har Ordkalotten foretatt noen nye grep som vil skape både større langsiktighet og tydeligere linjer i programarbeidet over lengre tid. Det ene av disse grepene er at festivalen har vedtatt sammenhengende festivaltema for tre år: “Kritikk” i 2021, “Sannhet og forsoning” i 2022 og “Arv” i 2023. I tillegg til at tematikkene står godt på egenhånd og vil fylles med innhold i kraft av seg selv, tenker festivalen også på dem som tre stadier i et utviklingsnarrativ. Kritikk av det bestående leder inn i en samtale om sannhet og en mulighet for forsoning. Denne samtalen etterlater seg en arv å forvalte, inntil prosessen gjentar seg og brer seg ut i andre former og andre tider. Slik forflyttes vi.

Det andre større grepet i programarbeidet er at det hver festival skal velges to hovedforfattere som vies spesiell fokus; én avdød og én levende. Hovedforfatterne skal reflektere årets tematikk og det skal finnes en lesbar linje mellom de to forfatterskapene. De to hovedforfatterne og linjen mellom dem vil sette et tydelig preg på festivalen, både programmessig og hvordan programmet og tematikken kommuniseres ut.

2021: Kritikk
Begrepet “kritikk” kommer fra det greske ordet krinein som betyr «å (be)dømme» eller «å kunne skjelne» mellom sant og falsk, mellom det gyldige og det ugyldige, i etisk-politiske og juridiske sammenhenger, men også rent allment. Ordet brukes til å beskrive en bedømmelse eller vurdering av et arbeid av eksempelvis kunstnerisk, vitenskapelig eller annen art. I dagligtalen brukes det også om kontrære bevegelser og utsagn som utøver motstand mot en gitt størrelse. Alt dette er ledende ideer i programarbeidet for Ordkalotten 2021.

Noen av aktivitetene