GÃ¥ til innhold

Tema for Ordkalotten 2020 er øya i litteraturen. Øyene er kystens siste, porøse skanse mot storhavet utenfor. Fjæra tegner et omriss. Innenfor denne ringen må det skje. Dersom et narrativ legges til ei øy, presses eksistensen.

Så det er kanskje ikke tilfeldig at den vestlige litteraturhistoria begynner med ei øy. I første sang i Odysseen sitter Odyssevs fanga på nymfen Kalypsos øy, forhindra fra å vende hjem til sin Penelope.

Øya fanger. Øya setter skrifta fri.

Sett fra avstand er øya en kontur, men i Göran Sonnevis storslagne diktsamling Oceanen har vi fast grunn under føttene – og havhorisonten der ute. Stedet for Sonnevi er øya Koster i nordlige Bohuslän. Fra sitt stedsspesifikke utgangspunkt kan Sonnevis skrift ta opp i seg alt: Storpolitikk, privat tapserfaring, utlegninger om botanikk og filosofiske betraktninger. Øya er ei avgrensning, men verden utenfor siver inn og legger seg som et filter over de lokale grunnbetingelsene.

Det vet vi på Tromsøya alt om. Vår lille øy på 69-ende breddegrad er mot alle odds en internasjonal hub i Nord-Atlanteren. Ordkalotten – Tromsø internasjonale litteraturfestival er en av knutene i nettverket. Oppmuntra av fjorårets godt besøkte festival, føler vi oss trygge på at vi har funnet oppskrifta på en litteraturfestival som er tenkende, leken og relevant for vårt publikum. I 2020 vil vi, med øya som tema, invitere til refleksjon omkring stedets betydning i litteraturen.

Noen av aktivitetene