GÃ¥ til innhold

Som alltid under Ordkalotten struktureres programmet omkring skjønnlitterære forfatterskap som er i berøring med festivaltema, som i 2019 er NABOEN. I Jon Fosse-stykket, Sonen, står det aldrende ekteparet ved vinduet og ser over mot nabogården. Har naboen kommet hjem fra byen? Er han full? Har han ikke slukket lyset ennå? Hva driver han med, hva går han rundt og påstår, hvem er han og hva vet han om oss? Hva vet vi om ham? Enkeltindivider veves inn i hverandres liv fordi man bor i samme område. Temaet gis oss også mulighet til å undersøke sosiale forskjeller som kommer til uttrykk i form av ”gode” og ”dårlige” nabolag – det sosiale aspektet. Og ettersom Ordkalotten er situert i nord, er det naturlig at vi løfter blikket og ser på politiske og litterære forhold i våre naboland. Det Nordiske naboskapet har vi lang tradisjon for å løfte under Ordkalotten (med satsningen Litteraturnätverk i Norra Norden), men i år løfter vi også blikket og ser litt lenger – mot Russland.

Noen av aktivitetene