GÃ¥ til innhold

 

Tema Ordkalotten 2024: Tid

“Tid” er et abstrakt begrep som i ei eurosentrisk virkelighet hovedsakelig oppfattes som en betegnelse for hendelsers konstante kronologiske bevegelse fra fortid til nåtid til fremtid. Men både tradisjonelt og nåtidig blir denne grunnoppfatningen utfordret. Fra urfolks hold snakkes det om “sirkulær tid” som grunnlaget for virkelighetsoppfatningen, og i moderne fysikk sørger blant annet relativitetsteoriens bevisføring for at samtidighet er relativt for at man har helt gått bort fra konseptet absolutt tid.

“Tid” er et begrep og et fenomen som stadig innbyr til meningsbrytning, nytenkning og eksperimentering. Ikke minst gjelder dette for litteraturen, hvor fenomenet tid i seg selv gjerne har vært behandlet tematisk eller narratologisk av ulike forfattere til ulike tider. Under Ordkalotten 2024 vil fenomenet tid i litteraturen belyses fra ulike vinkler, blant annet ved tid som litterær form, tid som et lagringssted for minner og tid som en kapsel for framtidshåp eller -fortvilelse.

Noen av aktivitetene