GÃ¥ til innhold

I forkant av festivalen i 2021 tok Ordkalotten noen grep som vil skape både større langsiktighet og tydeligere linjer i programarbeidet over tid. Det ene av disse grepene er at festivalen har vedtatt sammenhengende festivaltema for tre år: “Kritikk” i 2021, “Sannhet og forsoning” i 2022 og “Arv” i 2023. I tillegg til at tematikkene står godt på egenhånd og vil fylles med innhold i kraft av seg selv, tenker festivalen også på dem som tre stadier i et utviklingsnarrativ. Kritikk av det bestående leder inn i en samtale om sannhet og en mulighet for forsoning. Denne samtalen etterlater seg en arv å forvalte, inntil prosessen gjentar seg og brer seg ut i andre former og andre tider. Slik forflyttes vi. Det andre større grepet i programarbeidet er at det hver festival skal velges to hovedforfattere som vies spesielt fokus; én avdød og én levende. Hovedforfatterne skal reflektere årets tematikk og det skal finnes en lesbar linje mellom de to forfatterskapene. De to hovedforfatterne og linjen mellom dem vil sette et tydelig preg på festivalen, både programmessig og hvordan programmet og tematikken kommuniseres ut. I tillegg velges det en egen hovedforfatter for festivalens barne- og ungdomsprogram BANG!

TEMA 2023: Arv

Arv er munningen av pågående samtaler og utvekslinger vi kontinuerlig står i og som alltid er i endring. På sitt kanskje mest interessante er arv ei framtidshypotese basert på fortida som vi konstant forholder oss til i nåtida. Hypotesen speiles i våre fremtidige selv, i barna våre, i naturen rundt oss, i hva vi tror på, men også i hva vi var i verden av i går. Rundt det overhengende temaet Arv vil Ordkalotten i 2023 huse en rekke samtaler, opplesninger og annet program som på ulike vis tar for seg hvordan vi forvalter arven fra fortida i dag og hva den kan komme til å bety for oss i framtida.

 

Noen av aktivitetene