GÃ¥ til innhold

Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival er en årlig festival i Tromsø.

Festivalen ble første gang holdt i 2000. Mønstringa omfatter norske og internasjonale forfattere og finner sted i november.

Den kunstneriske profilen er preget av den nordlige beliggenheten, samtidig som perspektivet er globalt. Ordkalotten har et bevisst urfolksperspektiv og et særlig ansvar for å ivareta trespråkligheten i nord (samisk, norsk, kvensk), og for å belyse spesielle forhold i nordområdene.

Festivalen orienterer seg også circumpolart til sine naboer i Sverige, Finland, Russland, Island og Canada – og forholder seg i tillegg til de store kontrastene i nord/sør- problematikken. Ordkalotten har som mål å være aktuell både i en litterær kontekst og i forhold til pågående nasjonale og internasjonale prosesser.

Historikk

Historien har sitt utspring i Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAVK) sitt Zapffe-seminar i år 2000 – og Nordnorsk forfatterlags litteraturseminar i forbindelse med forfatteren Lars Bergs hundreårsjubileum.

Gjennom forening av felles krefter ble det lagt planer for et litteraturseminar i år 2000 med de to hovedtemaene: Læstadius og fundamentalismen i litteraturen. Under arbeidet med dette seminaret ble det etablert et interimsstyre for prosjektet, og etter et forslag fra professor Viggo Rossvær ble navnet Ordkalotten valgt.

Parallelt ble det arbeidet for å finne en fast organisasjonsform. Innen formalitetene var på plass var også Ordkalotten 2001 gjennomført. Dette var et meget omfattende prosjekt, fortsatt i samarbeid med NAKV på planleggings- og gjennomføringssiden, først en internasjonal del i nært samarbeid med Utenriksdepartementet, under vignetten War and Peace. Her var en rekke fremtredende internasjonale forfattere samlet. Seminaret fikk en omfattende nasjonal og internasjonal mediedekning. Arrangementets nasjonale og lokale fokus var forfatteren Lars Bergs liv og diktning.

Litteraturstiftelsen Ordkalotten

Basert på erfaringene fra Ordkalotten 2000 og Ordkalotten 2001 ble det våren 2002 etablert en formell organisasjon, en selveiende ideell stiftelse, under navnet Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival. Det ble utarbeidet vedtekter og retningslinjer for ansvars- og arbeidsdeling. Organisasjonens formelle organer er rådet, styret og fagkomiteene. Hittil har administrative oppgaver delvis vært utført gjennom en stor dugnadsinnsats fra styrets medlemmer og sponsorer og dels gjennom innkjøpte tjenester for produksjonsledelse. I perioden 2002 – 2009 har festivalen engasjert prosjektleder, fra 2006 var dette en 50 % stilling. I dag er det en festivalsjef i 50 % stilling som organiserer festivalen.

 

BANG!

BANG! er et samarbeid mellom Ordkalotten, Tromsø bibliotek og byarkiv, DKS i Tromsø kommune, Norsk Forfattersentrum, Perspektivet Museum og Barnefilmklubben i Tromsø. I festivaluka inviteres barnehager og skoler til forfattermøter og fortellerstund på bibliotekene i Fokus, Tromsdalen og Kroken. Bibliotekets bokbuss kjører med forfattere til noen distriktskoler, og barnefilmklubben inviterer til filmvisning på Cinemateket.

BANG! Arbeidsgruppe 2020

Susanne Baumgärtel (Tromsø bibliotek og byarkiv), Tove Iren Nilsen (Tromsø bibliotek og byarkiv), Ingvild Holvik (Norsk forfattersentrum, avd. Nord-Norge), Johannes  U. Johannessen (Norsk forrfattersentrum avd. Nord-Norge), Aslaug Eidsvik (Perspektivet Museum), Ingvild Solstad-Nøis og Tony Bjerketveit (Ordkalotten), Åse Lill Haldorsen (Tromsø barnefilmklubb)