GÃ¥ til innhold

Ordkalotten - Tromsø internasjonale litteraturfestival er en ideell stiftelse som ledes av et styre på ni medlemmer. Programmet utformes i hovedsak av Kunstnerutvalget. Barneprogrammet settes sammen av Bang!-gruppa. I tillegg har Ordkalotten et råd og en festivalsjef i 50 %-stilling.

Festivalsjef

Ingvild Solstad-Nøis

Styret

Styreleder: Trine Hamran (Nordnorsk forfatterlag)

Nestleder: Sigbjørn Skåden (frittstående)

Johannes Utstøl Johannessen (Norsk forfattersentrum Nord-Norge)

Karen Anne Buljo (Samisk Forfatterforening (SGS)

Askild Gjerstad (Tromsø kommune)

Morten Auklend (UiT-Norges arktiske universitet)

Susanne Baumgärtel (Tromsø bibliotek og byarkiv)

Helene Fosse (Næringslivforeninga i Tromsø)

Janine Tessem Strøm (frittstående)

Jenny Svensson (varamedlem)

Kunstnerutvalget

Sigbjørn Skåden

Ingvild Holvik

Ingvild Solstad-Nøis

Bang!

Susanne Baumgärtel

Tove Iren Nilssen

Maria Rikardsen

Johannes U. Johannessen

Aslaug Eidsvik

Ingvild Solstad-Nøis

Rådet