GÃ¥ til innhold

Ordkalotten - Tromsø internasjonale litteraturfestival er en ideell stiftelse som ledes av et styre på ti medlemmer. Programmet utformes i hovedsak av Kunstnerutvalget. Barneprogrammet settes sammen av Bang!-gruppa. I tillegg har Ordkalotten et råd på ni medlemmer og daglig leder i 50 %-stilling.

Daglig leder

Ingvild Solstad-Nøis

Styret

Styreleder: Ingvild Holvik (Norsk Forfattersentrum Nord-Norge)

Nestleder: Therese Bakkevoll, (frittstående)

Rita Sørly (Nordnorsk forfatterlag)

Irene Larsen (Samisk Forfatterforening (SGS)

Paul Henrik Kielland (Tromsø bibliotek og byarkiv)

Arne-Wilhelm Theodorsen (Tromsø kommune)

Lill Tove Fredriksen (UiT-Norges arktiske universitet)

Jenny Svensson (frittstående)

Lene E. Westerås (Samisk Forfatterforening (SGS)

Kunstnerutvalget

Morten Wintervold

Kjersti Kollbotn

Irene Larsen

Bang!

Susanne Baumgärtel

Tove Iren Nilssen

Ingvild Holvik

Maria Rikardsen

Johannes U. Johannessen

Aslaug Eidsvik

Rådet

Brit Hoem (leder)

Gerd Bjørhovde

Aud Tåga

Helge Salvesen

Viggo Rossvær

Angélique Prick

Anne Marie Rosted

Sidsel Fekete

Liv Lundberg

John Gustavsen