GÃ¥ til innhold

Ordkalotten - Tromsø internasjonale litteraturfestival er en ideell stiftelse som ledes av et styre på ni medlemmer. Programmet utformes i hovedsak av Kunstnerutvalget. Barneprogrammet settes sammen av Bang!-gruppa. I tillegg har Ordkalotten en festivalsjef i 50 %-stilling.

Festivalsjef

Ingvild Solstad-Nøis

Styret

– Styreleder/Sigrun Høgetveit Berg (Frittstående)

– Nestleder/Sigbjørn Skåden (Frittstående)

– Christina Årst/Norsk Forfattersentrum Nord-Norge

– Inga Ravna Eira/Samisk forfatterforening

– Susanne Baumgärtel/ Tromsø bibliotek

–  Morten Auklend/Universitetet i Tromsø

–  Arne Wilhelm Theodorsen/Tromsø kommune

– Lise Hansen/Tromsø næringsforening (Bokhuset Norli)

– Christine Nitter/Nordnorsk forfatterlag

– Janine Tessem Strøm/Vara frittstående

 

Kunstnerutvalget

Sigbjørn Skåden

Ingvild Holvik

Ingvild Solstad-Nøis

Bang!

Susanne Baumgärtel

Tove Iren Nilssen

Maria Rikardsen

Johannes U. Johannessen

Christina Årst

Aslaug Eidsvik

Ingvild Solstad-Nøis