GÃ¥ til innhold

Ordkalotten - Tromsø internasjonale litteraturfestival er en ideell stiftelse som ledes av et styre på ti medlemmer. Programmet utformes i hovedsak av Kunstnerutvalget. Barneprogrammet settes sammen av Bang!-gruppa. I tillegg har Ordkalotten et råd på ni medlemmer og daglig leder i 50 %-stilling.

Festivalsjef

Ingvild Solstad-Nøis

Styret

Styreleder: Tony Kjensli Bjerketveit (Tromsø bibliotek og byarkiv)

Nestleder: Sigbjørn Skåden (frittstående)

Johannes Utstøl Johannessen (Norsk forfattersentrum Nord-Norge)

Trine Hamran (Nordnorsk forfatterlag)

Marry A. Somby (Samisk Forfatterforening (SGS)

Askild Gjerstad (Tromsø kommune)

Lill Tove Fredriksen (UiT-Norges arktiske universitet)

Jenny Svensson (frittstående)

Bjørnar Gärtner (Næringslivforeninga i Tromsø)

Janine Tessem Strøm

 

Kunstnerutvalget

Sigbjørn Skåden

Ingvild Holvik

Ingvild Solstad-Nøis

Bang!

Susanne Baumgärtel

Tove Iren Nilssen

Ingvild Holvik

Maria Rikardsen

Johannes U. Johannessen

Aslaug Eidsvik

Rådet

Brit Hoem (leder)

Gerd Bjørhovde

Aud Tåga

Helge Salvesen

Viggo Rossvær

Angélique Prick

Anne Marie Rosted

Sidsel Fekete

Liv Lundberg

John Gustavsen