GÃ¥ til innhold

Elin Anna Labba


Elin Anna Labba debuterte med et brak i fjor med dokumentarboka «Herrarna satte oss hit», ei bok som tar for seg konsekvensene av at Norge i 1919 stengte grensa til Sverige for reindriftssamer. Gjennom intervjuer med etterkommere forteller boka historien til de svenskregistrerte samene som ble tvangsflyttet til andre deler av Sverige fordi de var avskjært fra sine tradisjonelle sommerbeiter på den norske siden av grensa. Boka fikk en overveldende mottakelse i Sverige og ble blant annet tildelt Augustprisen for beste sakprosabok i 2020. I år kom boka på norsk i Trude Marsteins oversettelsene, og hyllesten har vært like unison på denne siden av grensa. «Herrarna satte oss hit» viser fram en til nå lite belyst del av skandinavisk historie som også handler om Tromsø. Elin Anna Labbas forgjengere hadde inntil grensestenginga sitt sommerbeite på Rávdnjemuotki (Finnheia) like utenfor byen, og Ordkalotten 2021 er glade for å kunne invitere forfatteren hjem til Tromsø for å snakke om boka og historiene bak. Foto: Pax / Hugo Thambert

 

Elin Anna Labba

Opptreden(er) på Ordkalotten